Usługi księgowe i inne usługi biura

Usługi księgowe

Księgowość uproszczona

Firmom mniejszym oferujemy usługowe prowadzenie ewidencji podatkowych w formie karty podatkowej, ewidencji dla obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego lub prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, a także proponujemy prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług - podatku VAT i VAT-UE.

Dla wszystkich naszych klientów przygotowujemy i dostarczamy właściwym urzędom skarbowym wszelkie deklaracje dotyczące zarówno podatku dochodowego jak i podatku VAT.

Usługi księgowe

Pełna księgowość

Naszym klientom prowadzącym większe firmy, spółki prawa handlowego, stowarzyszenia lub fundacje oferujemy usługowe prowadzenie ksiąg handlowych wraz ze sporządzaniem deklaracji podatkowych CIT oraz rozliczaniem podatku od towarów i usług - podatku VAT oraz VAT-UE.

Dla naszych klientów przygotowujemy zarówno deklaracje do urzędów skarbowych, jak również opracowujemy roczne bilanse i przygotwujemy zestawienia roczne do przedstawienia we właściwym oddziale KRS


Kadry, płace i ZUS

Obsługa kadrowo-płacowa i rozliczenia z ZUSem

Wszystkim naszym klientom oferujemy profesjonalną pomoc w sprawach związanych z zatrudnianiem pracowników, rozliczaniem czasu pracy, obliczaniem wynagrodzeń i zasiłków. Przygotowujemy dokumentację oraz listy płac.

Oferujemy również obliczanie należnych składek z tytułu ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników.

Pozostałe usługi

Usługi rozliczeniowe i inne

Dodatkowo wszystkim klientom oferujemy naszą pomoc w nietypowych zdarzeniach - m.in.:

  • pomoc przy zakładaniu firmy,
  • pomoc przy przekształcaniu przedsiębiorstw,
  • badanie bilansów przez biegłego rewidenta,
  • rozliczanie dotacji dla przedsiębiorstw,
  • usługi doradcze,
  • inne usługi według indywidualnych potrzeb klientów.